Петък, 12 Февруари 2010 12:40   
Първите компресорни модели на Mercedes и Mercedes-Benz
Ретро - Mercedes 1900-1945

Mercedes 540K Special Roadster

 Един систематизиран поглед върху ранните компресорни модели, произведени от Mercedes и Mercedes-Benz. В таблицата ще видите името на модела, вътрешното производствено обозначение, периода на производство и известните документирани бройки по време на производството. . Натиснете продължение, за да се запознаете с тези ранни компресорни модели.

Модел
Вътрешно обозначение
Период на производство*
Брой
Mercedes
     
6/25/40 hp
 
1921 – 1924
n. d.
6/25/38 hp
 
1924 – 1925
n. d.
 
1924
n. d.
10/40/65 hp
 
1921 – 1924
n. d.
15/70/100 hp 1)
 
1924 – 1929
1943**
24/100/140 hp 2)
 
1924 – 1929
1080**
Mercedes-Benz
     
24/100/140 hp K 3)
 
1926 – 1929
150**
26/120/180 hp S
 
1927 – 1928
146
27/140/200 hp SS 4)
W 06
1928 – 1933
111
27/170/225 hp SS
W 06
1928 – 1933
5)
W 06 II
1928 – 1932
33
27/170/225 hp SSK
W 06 III
1928 – 1930
7)
27/180/250 hp SSK
W 06 III
1928 – 1930
7)
27/240/300 hp SSKL
W 06 RS
1931
7)
770 8)
W 07
1930 – 1938
117**
380 8)
W 22
1933 – 1934
154**
W 29
1934 – 1936
342***
W 29
1936 – 1939
319***
540 K long-wheelbase
W 24
1936
12
580 K (prototype)
W 129
1939/1940
n. d.
W 150
1938 – 1943
88

1) Mercedes-Benz от 1926, 15/70/100 hp 400 модел от 1928
2) Mercedes-Benz от 1926, 24/100/140 hp 630 модел от 1928
3) 24/110/160 hp K от 1928
4) 27/160/200 hp SS от 1930
5) включен в бройките на 27/140/200 hp SS
6) 27/160/200 hp SSK от 1929
7) включен в бройките н 27/140/200 hp SSK
8) компресор като опция
* от прототип до край на производство
** всички версии на двигателите
*** всички версии на шаситата
n. d. = недокументирано

 
porn8 cuckold humiliation porn