Част 1.1

Ръководство за диагностика, Купе и аксесоари - част 1.1

0   Свързване и използване на тестовото оборудване
3  

Pneumatic System Equipment (PSE)

  3.1 Model 140
  3.2 Model 202
  3.3 Models 170, 210
  3.4 Models 202, 208, 210, от 1998
  3.5 Models 129, 140, 170, as of M.Y. 1998